Priser

Vi har avtale med trygderefusjon. Se takstplakat ved å trykke her.

Helprivat tilbud uten dekning av folketrygden kan bestilles.

Fysioterapi:
1. gangs konsultasjon            Kr. 650
Påfølgende behandlinger     Kr. 400

Akupunktur:
1. gangs konsultasjon            Kr. 650
Påfølgende behandlinger     Kr. 400

Ultralyddiagnostisk:
Undersøkelse                         Kr. 600

Ultralydveiledet injeksjonsterapi:
Injeksjon                                Kr. 800
Injeksjon inkluderer ikke medikamenter:
Lokalbedøvelse                    Kr.   100
Kortison                                Kr.    150
Hyaluronsyre                       Kr. 2.500

ACP-PRP Injeksjon       Kr. 3.900

Eksempler på tilleggstjenester:
Tape                                        Kr. 100
Papir/Benk                            Kr.  20
Nåler                                       Kr. 100
Elektroder                              Kr. 100
Strikk                                      Kr. 100
Balansebrett                          Kr.

Andre tjenester:
Pris etter avtale.

Behandlingstid er normalt en 1/2 time.