Ultralydveiledet injeksjonsterapi

Utvidet behandlingstilbud ved Søgne Fysikalske Institutt.
Samtlige terapeuter ved instituttet har nå utdannet seg innen ultralyd diagnostikk og ultralydveiledet injeksjonsterapi.

Vi utfører ultralydveiledet injeksjons behandling med bruk av kortison, lokalbedøvelse, Hyaluronsyre og ACP-PRP behandling.

            

Vi kan behandle:

Undersøkelse
I tillegg kan vi ved hjelp av injeksjon med lokalbedøvende middel diagnostisere hvor en lidelse måtte sitte. Om den sitter i en slimpose eller i en sene, eller i et ledd eller i en struktur rundt leddet.

Alle injeksjoner hos oss blir gjort i tverrfaglig samarbeid med pasientens fastlege, som må skrive ut det aktuelle medikament som skal benyttes i injeksjonen.

Hva er ledd- og bløtdelsinjeksjoner?
En injeksjon i et ledd (f.eks. kneleddet) eller i en senestruktur (f.eks. ved tennisalbue) eller i en slimpose (glatt struktur mellom to muskellag eller mellom sene og ben) gjøres oftest med kortisonpreparater som behandling ved smerter i muskel-skjelett-systemet. Man kan også bruke lokalbedøvende middel som Xylocain diagnostisk for å finne ut om en lidelse sitter i slimposen eller i en sene, eller i et ledd eller i en struktur rundt leddet.

Vi kan også aspirere (tappe) et ledd for væske for analyse.

Injeksjonene kan gjøres både ultralydveiledet og uten ultralyd.

Vi gjør de ultralydveiledet!!

 

Link til studier vedrørende ultralydveiledet injeksjonsbehandling finner du her.