Fysioterapi

«Hva er fysioterapi» – kortversjon

 • Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner.
 • Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon
 • Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.
 • Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.
 • Fysioterapeuter kan legge til rette for – og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.
 • Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.
 • Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser.
 • Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.

Ønsker du å lese mer om fysioterapi, gå inn på Norsk fysioterapeutforbunds hjemmesider her.

 

Hvilke tilbud har vi?

 • Elektroterapi
 • Injeksjonsterapi
 • Komplett fysikalsk lymfødembehandling
 • Laser
 • Massasje
 • Manipulasjonsteknikker
 • Medisinsk Treningsterapi
 • Nålebehandling
 • PT – Personlig trener
 • Redcord
 • Rehabilitering
 • Taping
 • Testing
 • Triggerpunktbehandling
 • Ultralyddiagnostikk

Vi tilbyr individuell og gruppebehandlinger.

Alle våre medarbeidere er autoriserte fysioterapeuter med lang erfaring.